Ivana Paunović

  Datum rođenja: 11.11.1987 god.
  Mesto rada
  : OLI Centar, Novi Beograd, Ljube Didića
  Kategorija: Psihoterapeuti
  Profesija: Dipl.psiholog
  Zanimanje: Psihoterapeut, life coach, edukator
  Status: Sertifikovani
  Telefon: +381 60 40 55 605
  E-mail: ivnpaunovic@yahoo.com

  Prijava za koučeve, psihoterapeute i savetnike

  Radna biografija

  Fakultet za pravne i poslovne studije : “Dr. Lazar Vrkatić”, psihologija, Novi Sad; OLI Centar za integrativnu psihodinamsku psihoterapiju savetovanje i koučing. Kreira i vodi brojne treninge, radionice, predavanja i seminare iz oblasti psihologije i psihoterapije, na teme komunikacije, liderstva, ličnog razvoja, “kontraveština”,  sposobnosti za ljubav i rad, psihologije uspeha i td. Edukator je O.L.I. Integrativnog psihodinamskog metoda u oblasti savetovanja, psihoterapije i life i poslovnog koučinga. Jedna je od moderatora i realizatora seminara ličnog razvoja, namenjenih prosvetnim radnicima, akreditovanih od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.

  Licenca ili Sertifikat

  Psihološko savetovanje, life coaching, psihoterapija

  Usluge / Oblasti rada

  • Koučing / Coaching
  • Koučing odnosa / Relationship coaching
  • Koučing za karijeru / Career coaching
  • Poslovni koučing / Business coaching
  • Psihoterapija
  • Zdravstveni koučing / Health and wellness coaching
  • Životni koučing / Life coaching
  • OLI integrativni psihodinamski metod

  Sistem rada

  O.L.I. metod je psihoterapijski (savetnički i koučing) pravac sa bazično psihodinamskom orijentacijom. Teorijski je zasnovan na integraciji saznanja četiri psihoanalitičke psihologije. O.L.I. psihoterapeut radi u dve ravni: ravni sadržaja i ravni procesa. Slušajući sadržaj koji klijent iznosi, razgovarajući sa njim o tom sadržaju, životnim događajima, njegovim odnosima, ljubavi i radu, O.L.I terapeut posebnu pažnju obraća na obrasce koje klijent primenjuje, na tipične načine na koje obrađuje svoja iskustva i emocije koje ta iskustva izazivaju.


  Uzrast klijenta

  Deca, adolescenti, odrasli, stariji

  Ključne reči

  Psihološko savetovanje, psihodinamika, sposobnost za ljubav i rad, bazične kompetencije za upravljanje emocijama

  Kontaktirajte direktno stručnjaka

  Ime (obavezno)
  Prezime (obavezno)
  E-mail (obavezno)
  Telefon

  Poruka

  Kliknite na kvadrat i potrvdite da niste robot: