Šta je šta?

Šta je koučing?

Koučing je proces u kome se radi na razvoju resursa i sposobnosti klijenata, pri čemu kouč vodi i podržava svog klijenta u ostvarenju njegovih ciljeva, želja i namera.

Koučing metode su više orijentisane ka rešenjima nego ka problemima. One generalno ciljaju na postizanje rešenja i stimulišu razvoj novih strategija i načina razmišljanja i delovanja, nasuprot trudu da se reše problemi i konflikti iz prošlosti.

Rešavanjem problema ili promenama koje dovode do izlečenja bave se savetnici ili psihoterapeuti; takva vrsta rada ne spada u koučing.

 

Šta je kouč?

Kouč je osoba koja će vam na jedan potpuno profesionalan način različitim, prilagođenim tehnikama pomoći da uzmete svoj život u svoje ruke i da upravljate njim u smeru koji želite.

Kouč samo treba klijentu da pomogne da iz sebe izvuče sve odgovore, ciljeve i dalje planove.

Kouč ne nameće svoja rešenja, već pomaže klijentu da usmeri svoje želje, potrebe, motivaciju i veštine ka cilju.

 

Šta je životni koučing?

Životni koučing je sistemski proces u kome kouč stimuliše klijenta da uči o sebi, razvija svoje talente i da preduzima akcije kojima će unaprediti svoj život, otkloniti prepreke i ostvariti sopstvene vizije, ciljeve i želje.

To je proces tokom koga kouč podržava klijenta u eliminisanju svega što klijenta sprečava u tome da radi i da ima i bude ono što želi.

Životni koučing pomaže pojedincu da sagleda gde je sada, a gde bi voleo da bude, i pomaže mu da premosti tu razliku.

 

Šta je psihoterapija?

PsihoterapijaPsihoterapija je opšti termin pod kojim se podrazumeva proces unapređenja mentalnog zdravlja ili lečenja mentalnih i emocionalnih poremećaja putem razgovora sa za to obučenim licem – psihoterapeutom.

U toku psihoterapije saznajete više o svom psihičkom stanju i svojim raspoloženjima, osećanjima, mislima i ponašanju. Psihoterapija vam pomaže da naučite kako da preuzmete kontrolu nad svojim životom i odgovorite na svakodnevne izazove odgovarajućim životnim veštinama.

 

Šta je psihološko savetovanje?

Psihološko savetovanje je metoda rada koja vam omogućava da uz pomoć psihologa, tragate za rešenjem nekog problema ili teškoće.

Za razliku od psihoterapije, savetovanje je najčešće usmereno na neki konkretan problem manjih razmera pa samim tim traje kraće od terapije. Psihoterapija je dugotrajniji proces, omogućava dublje sagledavanje svih aspekata problema, istorije njihovog nastanka dovodeći  do dubljih uvida u vašu ličnost i poglede na svet.