Edukativni centri

MNG Centar

MNG centar

Osnovno polje rada MNG Centra je razvoj praktično upotrebljivih kompetencija pojedinaca i organizacija, kroz različite metode i forme obuke (učenja) i profesionalnog razvoja.

www.mngcentar.com

Trening centar

Dr Gilbert Centar

D.R. Gilbert Centar Group doo

D.R. Gilbert Centar Group je konsultantska kuća koja je osnovana sa ciljem da na što efikasniji način napravi spoj teorije i prakse. Naša primarna ideja je da kroz tematska predavanja, kurseve, seminare i simulacije konkretnih poslovnih situacija, izvršimo  edukaciju ili doobuku kadrova određenih kompanija, kao i samih pojedinaca.

www.drgilbert-centar.com

Konsultantska kuća

MCB

MCB –Menadžment Centar Beograd

Naša vizija je da budemo Controlling Competence Centar u Srbiji. Ili, još jednostavnije “Broj 1 u controllingu Srbije”. Volimo controlling, imamo strast i volimo da se šalimo.

www.mcb.rs

Menadžment centar

Finesa

FINESA – edukativni centar

Naučite kako da učite – brzo, efikasno i sa lako! Edukativni centar Finesa, sa 20 iskustva sa radom sa đacima, studentima i profesionalcima svih profila

finesa.edu.rs

Edukativni centar

Škola intelektualnih veština - Brzinom misli

Škola intelektualnih veština

Naša IDEJA je da ljudima pokažemo koji je njihov domet, koje greške prave, zašto imaju loše rezultate u učenju i da ih kroz TRENINGE, i druge procese poput MENTORINGA, ili KOUČINGA osnažimo da PREPOZNAJU i ŽIVE svoj POTENCIJAL.

www.intelektualnevestine.rs

Škola

Aliansa

Aliansa

Sertifikovan Trening centar sa fokusom na lični i poslovni razvoj.

www.aliansa.rs

Trening centar

Mokrogorska škola menadžmenta

Mokrogorska škola menadžmenta

Razvoj organizacija u Srbiji i njihova želja da se transformišu, kako bi mogle da odgovore na izazove velike konkurentnosti, uslovila je da ZNANJE predstavlja jedan od ključnih izvora konkurentske prednosti.

Naš cilj jeste da od škole stvorimo vredno i jedinstveno iskustvo za svoje studente, a našim partnerima obezbedimo razvoj njihovih zaposlenih koji će doneti novu vrednost i obezbediti stabilan razvoj svojih organizacija. Sa željom da svoju viziju, najbolje definisanu sloganom „Vaš razvoj – naš uspeh“, pretoči u stvarnost Mokrogorska škola menadžmenta na prvo mesto stavlja kvalitet usluga koje kontinuirano unapređuje, kao i stalnu težnju ka prepoznavanju i odgovaranju na obrazovne potrebe korisnika.

msm.edu.rs

Škola

Eduko Konsalting

Eduko Konsalting

Centar za edukaciju i konsalting “Eduko konsalting” je preduzeće koje se bavi edukacijom odraslih na savremen način, efikasnom metodom prilagođenom načinu života i potrebama modernog čoveka.

eduko.rs

Centar za edukaciju i konsalting

Dodajte edukativni centar

Ukoliko smatrate da znate neki centar koji je kvalitetan, a nije u našoj listi, slobodno nam javite »