Milena Ćuk

  Datum rođenja: 26.03.1976.
  Mesto rada
  : Novi Sad
  Kategorija: Koučevi
  Profesija: Diplomirani psiholog
  Zanimanje: Psihološki savetnik, life coach, trener
  Status: Pod supervizijom
  Telefon: +381 63 8053289
  E-mail: kontakt@licnirazvoj.com

  Prijava za koučeve, psihoterapeute i savetnike

  Radna biografija

  Završen fakultet: Filozofski fakultet, odsek psihologija, Novi Sad; Postdiplomsko usavršavanje: Master iz ljudskih prava i demokratije, zajednički program Univerziteta u Bolonji i Sarajevu; Ustanove rada: Centar za podršku ženama; Vojvođanski romski centar za demokratiju; Elektrana; Novosadski humanitarni centar; centar Srce  

  Licenca ili Sertifikat

  Sertifikovana trenerica asertivnosti (Snežana Tovilović, PhD); 276 sati edukacije iz Integrativne art psihoterapije (Snežana Milenković, PhD); 30 sati edukacije iz Kognitivne, Bihejvioralne i Racionalno emotivno bihejvioralne terapije (Mikloš Biro, PhD; Zdenka Novović, PhD; Snežana Tovilović, PhD); 30 sati edukacije iz aktivnog slušanja, emotivne podrške i prevencije samoubistva (Centar Srce); 20 sati edukacije – Životne priče i dijalozi (Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije, Sarajevo)

  Usluge / Oblasti rada

  • Koučing / Coaching
  • Koučing za karijeru / Career coaching
  • Psihološko savetovanje
  • Psihoterapija
  • Savetovanje
  • Životni koučing / Life coaching
  • Treninzi
  • Psihološko-kreativne radionice
  • Online savetovanje

  Sistem rada

  Moj pristup je integrativan. Ne mogu sebe zamisliti u boxu i pod okriljem samo jedne škole. U najširem smislu, moja orijentacija je humanističko-egzistencijalistička. Važno mi je razumevanje unutrašnjeg sveta osobe i holističko posmatranje doživljaja o kojoj osoba priča bez osuđivanja. Koncentrišem se na pozitivne aspekte ličnosti i podstičem razvoj potencijala koje osoba ima. Koristim imaginaciju i kreativost u radu.


  Uzrast klijenta

  Adolescenti, odrasli

  Ključne reči

  Emotivna podrška, psihološko savetovanje, coaching, asertivni trening, radionice, grupna terapija, razvoj potencijala, lični razvoj, komunikacija, emocionalna pismenost, mentalno zdravlje, art-terapija, integrativni pristup.

  Kontaktirajte direktno stručnjaka

  Ime (obavezno)
  Prezime (obavezno)
  E-mail (obavezno)
  Telefon

  Poruka

  Kliknite na kvadrat i potrvdite da niste robot: