Vesna Radoman Roknić

  Datum rođenja: 11.01.1967.
  Mesto rada
  : Novi Sad, Đorđa Jovanovića 10
  Kategorija: Psihoterapeuti
  Profesija: Psiholog
  Zanimanje: Psihoterapeut
  Status: Sertifikovana
  Telefon: +381 63 661066
  E-mail: psihoterapija.ns@gmail.com

  Prijava za koučeve, psihoterapeute i savetnike

  Radna biografija

  Srpsko udruženje za integrativnu psihoterapiju. Trenutno završavam master akademske studije psihoterapijе i na završnoj sam godini edukacije iz Integrativne psihoterapije. Završila sam prvi, osnovni stepen edukacije u Transakcionoj analizi – uvodni TA 101, dvogodišnju edukaciju iz Geštalt psihoterapije, Obuku za lica za podršku, prema Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu i Opštu obuku za medijatore – prema Pravilniku o programu obuke za posrednika.

  Licenca ili Sertifikat

  Diploma iz Integrativne psihoterapije Relaciono–razvojnog modela – Srpsko udruženje za integrativnu psihoterapiju (SUIP)- od 2015 do 2019 godine. Dvogodišnja edukacija iz Geštalt psihoterapije Sertifikat Osnovnog stepena edukacije u Transakcionoj analizi – uvodni TA 101 Obuka za medijatore Obuka za lica za podršku, prema Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu

  Usluge / Oblasti rada

  • Dečija terapija
  • Geštalt psihoterapija
  • Interpersonalna terapija
  • Koučing / Coaching
  • Koučing odnosa / Relationship coaching
  • Porodična terapija
  • Psihološko savetovanje
  • Psihoterapija
  • Savetovanje
  • Životni koučing / Life coaching
  • Integrativna psihoterapija
  • Telesna psihoterapija
  • Sistemska porodična psihoterapija

  Sistem rada

  Psihoterapija je proces učenja o sebi, prihvatanja i razumevanja sebe na jedan nov način koji nam omogućava promene i neke nove izbore. To je način ličnog rasta i svako može da ima koristi od psihoterapije. Smatram da je važno pratiti proces promene osobe, šta osoba pokušava da razvije u svom životu, u kom pravcu je krenula njena transformacija, te je podržati i pomoći joj na putu njenog razvoja. Budući da sam integrativni psihoterapeut, u svom radu koristim tehnike Geštalt psihoterapije, Sistemske porodične psihoterapije i Telesne psihoterapije, ali akcenat stavljam na uspostavljanje dobrog psihoterapijskog kontakta s klijentom.

  Uzrast klijenta

  Adolescenti, odrasli, stariji

  Ključne reči

  strahovi,   anksioznost,   psihološka podrška u menopauzi, razvod, samopouzdanje, pružanje podrške u prevazilaženju trenutnih životnih problema

  Kontaktirajte direktno stručnjaka

  Ime (obavezno)
  Prezime (obavezno)
  E-mail (obavezno)
  Telefon

  Poruka

  Kliknite na kvadrat i potrvdite da niste robot: