Slobodan Nikolić

Analiza nesvesnih sadržaja – Koncepti VS Doživljaji

Analiza nesvesnih sadržaja - koncepti VS doživljaji

Psihološke teorije – teorije ličnosti, teorije promene, teorije nastanka psihopatologija i druge – neophodne su da bismo se stručno bavili pomaganjem osobama da prebrode svoje probleme i poboljšaju kvalitet svog života. Ipak, one su samo teorije i nijedan praktičan rad, koji uvek podrazumeva susret sa stvarnim individualnim iskustvom osobe, ne …

Opširnije »

San kao unutrašnji dijagnostičar

Snovi

Autor: Slobodan Nikolić Um i telo su međusobno zavisni delovi čovekove celovitosti i lekar ima veću mogućnost lečenja organizma um/telo ako su oba dela uključena. Dž. Donald Hjuz, Fiziološka uloga snova kod Hipokrata, Platona i Aristotela – neobjavljeni rad Snovi su najčistiji proizvod ljudske psihe i kao takvi ukazuju na …

Opširnije »

San iznad tumača

San

Autor: Slobodan Nikolić Analitičar, koji bi svoj autoritet stavio iznad autoriteta sna, naročito kada ukazuje na njegove propuste, izgubio bi time svaki autoritet, a s njim i moralno, profesionalno i ljudsko pravo da se bavi odgovornom profesijom analize snova. Slobodan Nikolić, Zapisi o tehnici analize snova Uobičajeno je da se …

Opširnije »