Dr Snežana Videnović

Prihvatanje koncepta coaching-a u savremenom poslovanju

Coaching

Autor: Dr Snežana Videnović Koristeći coaching metodu u upravljanju ljudima, menadžeri pomažu zaposlenima da obave posao na najefikasniji način i pritom razviju svoj unutrašnji potencijal. Menadžer/Coach pomaže tako što motiviše kada je to potrebno kako bi zaposleni naučili ono što je neophodno što je pre moguće. Kada se svemu ovome dodaju …

Opširnije »