Dragana Ivanović

Kako izgleda moderan narcis?

Moderan Narcis

Autor: Dragana Ivanović U svojoj knjizi “The heart of Man” Erih From upotrebljava pojam narcizma veoma široko: za sve oblike “taštine”, “samodivljenja”, “samozadovoljstva” i “samouveličavanja” pojedinca, do svih oblika parohijalizma, etničkih i rasnih predrasuda, te fanatizma grupa. Drugim rečima, From koristi ovaj termin kao sinonim za “asocijalni” individualizam koji po njegovom …

Opširnije »

Šta čini interpersonalne odnose?

Ruke

Autor: Dragana Ivanović U prirodi čoveka kao socijalnog bića je da se nalazi u neprestanoj potrazi za komunikacijom s ostalim ljudima. Svi imamo neke lične potrebe koje mogu biti zadovoljene samo uspostavljanjem odnosa sa drugima. S drugim ljudima udružujemo svoje napore kako bi postigli neke zajedničke ciljeve – to nas …

Opširnije »