Ruke

Šta čini interpersonalne odnose?

Autor: Dragana Ivanović

U prirodi čoveka kao socijalnog bića je da se nalazi u neprestanoj potrazi za komunikacijom s ostalim ljudima. Svi imamo neke lične potrebe koje mogu biti zadovoljene samo uspostavljanjem odnosa sa drugima. S drugim ljudima udružujemo svoje napore kako bi postigli neke zajedničke ciljeve – to nas čini međusobno zavisnim. Za uspostavljanje interpersonalnih odnosa potrebne su barem dve osobe.

Teorija interpersonalnih odnosa

Hari Stek Salivena smatra da je ličnost nemoguće proučavati odvojeno od međuljudskih odnosa i da se ličnost jedino manifestuje u odnosu sa drugim ljudima. Po njemu ličnost ima hipotetički položaj, i da je to dinamički centar različitih procesa koji se oigravaju u nizu interpersonalnih polja. Najmanja jedinica koju koristimo u proučavanju osobe je dinamizam, što podrazumeva bilo koji vid ponašanja koji je transformacija energije koja karakteriše organizam.

Interpersonalna teorija bazira se na tri osnovna principa:

  1. komplementarnost
  2. snaga vektora
  3. cirkumpleks struktura

Princip komplementarnosti izražava tendenciju da učesnici u interakciji definišu svoje odnose kroz verbalne i neverbalne aluzije. Na osi afilijacije javlja se korespodencija, što znači da naklonost izaziva naklonost, a neprijateljstvo izaziva neprijateljstvo. A na osi dominacije javlja se reciprocitet, što znači da dominacija izaziva submisiju, a submisija dominaciju.

Princip snage vektora predstavlja indeks patologije, pored dijagnostikovanja pripadnosti određenom tipu u okviru interpersonalnog cirkumpleksa treba odrediti i snagu te pripadnosti.

Cirkumpleks struktura pokazuje da su varijable interpersonalnih odnosa raspoređene oko kruga u dvodimenzionalnom prostoru.

Interpersonal cirkumpleks je definisan dvema ortogonalnim osama: vertikalna osa (dominacija) i horizontalna (afilijacija). Poslednjih godina interpersonalno ponašanje se opisuje kombinacijama dve prethodno navedene velike dimenzije.  postoji osam dimenzija cirkumpleksnog interpersonalnog ponašanja: PA (sigurni-dominantni), BC (arogantni-proračunati), DE(hladni-neprihvatajući), FG (povučeni-introventni), HI (nesigurni-pokorni), JK (nepredvidljivi-dosetljivi), LM(topli-prihvatajući) i No (gregarni-ekstravertni).

Izvor: licninapredak.rs / Dragana Ivanović, psihoterapeut

Pogledajte i

PRIPREME ZA ODMOR – kako se odmoriti bez razmišljanja o poslu

Kako je već bezbroj puta naglašeno – burnout (izgaranje) je i Svetska Zdravstvena Organizacija formalno …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *