Koucing

Koučing – Šta je to i kako ga najbolje iskoristiti?

Autor: Suzana Vemić

Psihoterapija i koučing- sličnosti i razlike

Ako pogledate u rečnike stare dvadesetak godina, teško da ćete naći na definiciju koučinga. Naime, koučing se razvio krajem prošlog veka i trenutno je i svetu i kod nas u ekspanziji i razvoju. Smatra se da je nastao iz potrebe uspešnih poslovnih ljudi da unaprede svoje potencijale, razviju ih i time postanu još uspešniji. Danas je međutim vrlo popularan i tzv. lajf ili životni koučing, koji se bavi širim spektrom pitanja od biznis koučinga, čiji je fokus primarno usmeren ka klijentovim poslovnim ciljevima.

Na samom početku, svima koji su se bavili ovim poslom bilo je vrlo značajno da naglase njegove specifičnosti i razlike u odnosu na psihoterapiju i savetovanje kao najsrodnije discipline. Tako će vam koučevi, između ostalog reći i sledeće:
– Psihoterapeuti se bave pojedincima koji imaju neki oblik mentalnog poremećaja, a koučevi se bave onima koji ih nemaju.
– U psihoterapiji se klijent u startu posmatra kao neko ko nije u stanju da funkcioniše bez pomoći i podrške psihoterapeuta, dok kouč klijentu pomaže da funkcioniše još bolje, ma koliko je do tada dobro funkcionisao.
– Klijenti se na psihoterapiji uglavnom bave prošlošću, dok se u koučingu bave budućnošću.
– Psihoterapija je dugotrajan proces, tako da može trajati i godinama, dok se koučing završava znatno brže.
– Psihoterapeut se bavi klijentovim ,”slabim stranama,” odnosno problemima, dok se kouč bavi njegovim ,”jakim stranama,” i usmerava ga ka ostvarenju ciljeva.

Ovo su samo neka od objašnjenja koja sam čula i većina njih je samo delimično tačna. U želji da razdvoje ove dve profesije, mnogi koučevi su zaboravili da je njihovo sadašnje zanimanje nastalo iz psihoterapije, čak i u slučajevima kada se radi isključivo o biznis koučingu. Zato mislim da je važno naglasiti sličnosti između ovih disciplina:

– U koučingu je, baš kao i u psihoterapiji naglašen značaj odnosa između klijenta i kouča. Za uspeh koučinga od velike važnosti je uspostavljanje odnosa međusobnog poverenja i sigurnosti.
– Ni psihoterapeut ni kouč ne daju klijentima gotova rešenja, već im pomažu da sami nađu rešenja koja su najbolja za njih.
– Takođe, nijedan od ovih stručnjaka, neće klijentu dati dijagnozu, koja je neka vrsta etikete i podrazumeva da su klijentova ograničenja definisana i nepromenjiva. Koučing i psihoterapija pomažu klijentu da prevazilazi svoja ograničenja i napreduje izvan njih.

Meni se čini da bih mogla reći da je razlika između ove dve discipline u tome što se u psihoterapiji u radu sa klijentom zahvataju dublji slojevi nesvesnog, tako da se u tom smislu najpre bavimo pitanjem zašto je došlo do nekog problema, zašto imamo neka pogrešna uverenja i slično, da bismo se tek kasnije pozabavili pitanjem kako da se oslobodimo tih pogrešnih uverenja i stavova. S druge strane u koučingu se uglavnom, mada ne isključivo, bavimo pitanjem KAKO, što znači da kouč ne istražuje klijentovu prošlost, već se bavi načinima koji klijentu mogu pomoći da poboljša i unapredi svoju budućnost.

Kako koučing može da nam pomogne da živimo kvalitetnije

Mogli bismo reći da svi ljudi u nekim periodima svog života mogu imati koristi od koučinga. Naime, svima nam je povremeno potrebna podrška, naročito kada smo u nekim specifičnim situacijama i nismo sigurni šta je najbolje za nas, ne znamo kako da postupimo, dvoumimo se, neodlučni smo i slično. U tim situacijama nam koučing pomaže da jasnije sagledamo sve aspekte situacije, pa i one koje do tada uopšte nismo uočavali, što dovodi do otkrivanja novih mogućnosti za rešavanje problema. Cilj koučinga je da klijent ojača dovoljno da bude u stanju da sam reši problem zbog kojeg se javio i to na način koji je u datom trenutku najkonstruktivniji za njega i njegovu okolinu.

Koučing se ne preporučuje samo u ovim slučajevima, koristi od koučinga možete imati i ako samo hoćete da povećate svoj kapacitet za razumevanje sebe i drugih, odnosno da, kako se to danas popularno kaže ,“radite na sebi”. Koučing je proces koji će vam pomoći da bolje sagledate sebe i svoj život, kao i značajne ljude u njemu, da otkrijete i jasno definišete svoje životne i/ili poslovne ciljeve i strategije ostvarivanja tih ciljeva. Drugim rečima, nakon koučing sesija znaćete i šta želite i kako da dođete do toga.

Kome može pomoći – ko su klijenti

Na ovo pitanje sam delimično odgovorila u prethodnom pasusu, ali ponoviću. Svim ljudima koučing može biti od koristi u pojedinim životnim situacijama, bez obzira na uzrast, obrazovanje i životne navike. Naravno neophodno je da je klijent motivisan za ovakav način rada, odnosno da je spreman da pogleda u sebe. Trajanje procesa je individualno, ali je uobičajeno da traje tri do šest meseci, ako se susreti održavaju jednom nedeljno. Nakon kompletiranja procesa, uvek možete da zatražite jedan ili dva susreta, kada osetite potrebu za tim. Koučing je kontinuiran proces, ali to nikako ne znači da treba da traje dvadeset godina bez prestanka.

Šta da očekujete tokom koučinga

Koje god tehnike da koristi vaš kouč, važno je da se osećate sigurno tokom razgovora (to ne znači da će vam uvek biti i prijatno), da imate poverenja u njega i da znate da vas neće osuđivati niti procenjivati, šta god vi rekli. Možete da očekujete podršku, ali ne i savete u smislu preporuke šta da radite u nekoj situaciji. Takođe, možete očekivati i domaće zadatke koji pomažu da usvojene veštine brže integrišete u svakodnevni život.

Izvor: licninapredak.rs / Suzana Vemić, kouč, savetnik

Pogledajte i

PRIPREME ZA ODMOR – kako se odmoriti bez razmišljanja o poslu

Kako je već bezbroj puta naglašeno – burnout (izgaranje) je i Svetska Zdravstvena Organizacija formalno …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *