OLI trening prevazilazenja anksioznosti i panike

OLI trening prevazilaženja anksioznosti i panike – 1. oktobar 2016.

O. L. I. Integrativni psihodinamski trening anksioznosti i panike polazi od nekoliko ključnih osnova za sveobuhvatan pristup ovim problemima:

  1. osposobljava za psihodinamsko (dublje psihološko) razumevanje ličnosti, formiranja ličnosti i načina na koji valja posmatrati psihodinamiku stvaranja problema
  2. osposobljava za razumevanje emocionalnih kompetencija – bazičnih emocionalnih sposobnosti koje su osnovni elementi našeg psihičkog sklopa. Svaka od emocionalnih kompetencija je proces koji se razvija tokom života i svaka na svoj način može doprineti stvaranju i održavanju simptoma anksioznosti i panike. Od esencijalnog je značaja da razumemo koja je od bazičnih sposobnosti za obradu emocija blokirana ili nedovoljno razvijena, da bismo razumeli na koji način ćemo pristupati problemima anksioznosti i panike
  3. osposobljava za razumevanje mnoštva senzacija koje ljudi zovu anksioznostima i napadima panike. Kada klijenti shvate da je njihov problem „anksioznost“ počinju čitanja foruma i polularne literature u kojoj veruju da će naći rešenje za svoje probleme. Ono što se propušta je da anksioznosti dolaze s različitih nivoa i imaju veoma različite manifestne oblike. Dok jedna može da izgleda kao strah od ludila, druga se prevashodno vezuje za gušenje pri pomisli na bliske veze, treća je stalno u formi pitanja „šta ako dobijem panični napad“, četvrta je vezana za separaciju, odvajanje od bliskih ljudi, naredna se može manifestovati kao strah od smrti, sledeća kao strah od bespomoćnosti, potpune zavisnosti i ujedno i napuštenosti, pojedinci su prevashodno anksiozni oko povrede sujete, slike o sebi, dok su drugi prevashodno anksiozni oko mogućnosti pravljenja greške, neuspeha, neki, pak, najčešće paniče oko mogućnosti da će ih neko zarobiti i kontrolisati, dok ima i onih koje panika hvata pri pomisli na rivalitet i potencijalno poniženje koje će nastati ako „izgube“ od rivala. Neke anksioznosti se pojavljuju u vidu nejasnog nemira – nemogućnosti osobe da pronađe svoj mir u sadašnjosti. Takve anksioznosti su bez mnogo reči o tome koji je pravi povod za nemir. Druge se vezuju za probleme zdravlja i tela. Treće su pune opsesivnih pitanja u vezi s različitim temama. Samo na osnovu ovog nabrajanja koje nije ni potpuno, niti je dalo obuhvatan opis raznovrsnosti anksioznih problema, vidimo da je nesuvislo primenjivati isti pristup svim ljudima koji imaju probleme s anksioznostima i panikom – jer anksioznosti i panika nisu jednoobrazni simptomi, već bi svaki od njih mogao da nosi specifičnu odredbu.
  4. osposobljava vas za korišćenje spektra tehnika i procedura koje se koriste prema jasno definisanim kriterijumima koji su određeni vrstom anksioznosti i panike. Dakle, osposobljava vas za kreiranje i korišćenje individualizovanog pristupa pojedincu i njegovim ličnim problemima sa anksioznošću i panikom.

Ciljna grupa:
Program je iskustveno-edukativnog karaktera. Namenjen je psihoterapeutima, koučevima i ljudima koji imaju probleme anksioznosti i panike. Može se koristiti kao procedura pomoći drugima, ali i kao vrsta samopomoći.

Ciljevi treninga:
Opšti cilj je detaljno upoznavanje osnovnih postavki O. L. I. metoda u radu s anksioznostima i panikom.

Specifični ciljevi:

  1. Upoznavanje sa osnovnim konceptima dinamičkog nesvesnog – strukturom i dinamikom ličnosti, mehanizmima odbrane, kontraveštinama i fazama psiho-emocionalnog razvoja
  2. Upoznavanje s bazičnim emocionalnim kompetencijama, načinima na koje funkcionišu kada su dovoljno razvijene, nedovoljno razvijene, u deficitu ili blokirane
  3. Učenje o vrstama anksioznosti koje su manifestacija problema s datom emocionalnom kompetencijom
  4. Upoznavanje s raznovrsnim tehnikama, procedurama i protokolima za rad s paničnim napadima i anksioznostima, a u zavisnosti od blokade u datoj emocionalnoj kompetenciji i s obzirom na strukturu ličnosti i specifične mehanizme odbrane koje osoba koristi.

Trajanje treninga:
Trening će se odvijati u deset susreta od po pet edukacijskih časova, vikendom. Sati s edukacije su priznati u okviru edukacija iz savetovanja, psihoterapije i koučinga u OLI Centru.

Sertifikat:
Trening je sertifikovan kod Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije, kao i u OLI Centru i dovodi do zvanja OLI integrativnog psihodinamskog trenera za prevazilaženje anksioznosti i panike.

Prijave na: renata.senic@gmail.com; office@psihoterapijsketeme.rs

Pogledajte i

PRIPREME ZA ODMOR – kako se odmoriti bez razmišljanja o poslu

Kako je već bezbroj puta naglašeno – burnout (izgaranje) je i Svetska Zdravstvena Organizacija formalno …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *