Porodica

Porodična psihoterapija i razvod

Autor: Kristina Brajtigam

Sistemska porodična terapija je vrsta psihoterapije čiji je fokus odnos među ljudima, njihova međusobna interakcija posmatrana kroz određenu, ljudima svojstvenu dinamiku i obrasce ponašanja. Osnovna karakteristika ovog modaliteta je promena interakcija članova porodice u cilju otklanjanja teškoća koji ometaju funkcionisanje te porodice u celini.

Sistemski pristup porodici podrazumeva zaokret od determinističkih objašnjenja događaja ka cirkularnoj kauzalnosti, kao i od razmatranja pitanja svrhe i motivacije ka modelu samoregulativnog  (sopstvenim pravilima vođenog) sistema.

Porodica ima svoj život kao svi živi organizmi ili, još šire gledano, kao živi sistemi i kao takva ona je mnogo više od prostog zbira svih svojih članova. Ponašanje jednog člana porodice je uslovljeno ponašanjima ostalih članova te se posmatranje udela svakog od njih,  u lancu porodičnih događaja smatra korisnom informacijom.

Porodice se, kao i drugi biološki sistemi, obično nalaze u osetljivom homeostatskom stanju koje može biti narušeno bolešću, gubitkom ili proširenjem porodice i mnogim drugim stresovima.

Suočena sa krizom, porodica teži promeni kako bi se prilagodila novonastaloj situaciji. Javlja se potreba za preraspodelom uloga kao i drastičnim promenama u organizaciji porodičnog života.

Razvod, kao fenomen porodičnog života, predstavlja prekid tradicionalnog životnog ciklusa porodice koji stvara neravnotežu koja je vezana za pomeranja u odnosima, gubitke što ima za posledicu pojavu važnih emocionalnih zadataka koje članovi porodice treba da obave kako bi mogli nastaviti da se razvijaju. Iako se danas razvod posmatra kao razvojni fenomen a ne kao najteža bračna disfunkcija, on može,  i često jeste podloga za nastanak različitih simptoma, odnosno poremećaja kako kod bračnih partnera, tako i kod dece. Shodno tome, kod dece se mogu javiti napetost, strah, gubitak ustaljenih navika, različiti somatski simptomi, zloupotreba supstanci, delinkvencija, pokušaji samoubista, maloletnička trudnoća..

Psihoterapijski rad je, kada se govori o bračnim partnerima, prvenstveno određen njihovim polom i rodnom ulogom, pa tako  terapijski ciljevi kod žena podrazumevaju razvijanje kompetencija, snage i sposobnosti da bude sama, rad na razvoju ličnog identiteta i preuzimanje kontrole nad sopstvenim životom, dok  kod muškaraca se najčešće radi na potenciranju nežnih osećanja koja su skrivena iza besa i radi se na razvijanju mreže podrške i razvijanju ličnih resursa.

U cilju prevazilaženja krize i zarad rasta same porodice korisno je uključiti njene članove u proces sistemske porodične terapije kao konteksta koji je dao odlične rezultate na ovom polju. 

Izvor: licninapredak.rs / Kristina Brajtigam, psihoterapeut

Pogledajte i

PRIPREME ZA ODMOR – kako se odmoriti bez razmišljanja o poslu

Kako je već bezbroj puta naglašeno – burnout (izgaranje) je i Svetska Zdravstvena Organizacija formalno …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *