Katarina Pfaf-Krstić, CTA(p)

VEROVANJA?

Često se govori o podeli na „vernike“ i „nevernike“ u različitim kontekstima, pri čemu je u suštini osnovni religiozni kontekst od koga ova podela i potiče. Kada postavimo pitanje verovanja i neverovanja možemo da shvatimo koliko je to pitanje, u stvari, paradoksalno. Ne postoji ljudsko biće na svetu koje ni …

Opširnije »

Lična verovanja

Licna verovanja

Autor: Katarina Pfaf-Krstić, CTA(p) Svako od nas u sebi nosi svoju naučenu „zonu udobnosti“ koja određuje kako živimo. Ta zona je ograničena onim za šta mi verujemo da je moguće ili ne moguće. Da bi se nešto promenilo u načinu funkcionisanja, u materijalnom statusu, zdravlju potrebno je da osoba iskreno poveruje …

Opširnije »