Autori

Da li radite domaći vaše dece?

Ucenje

Autor: Jelena Dragičević Berat Ponovo je došao septembar. Većina roditelja i dece na pomen ovog meseca ima asocijaciju na školu, školske obaveze, domaće zadatke… Sam početak nove školske godine zaista donosi veće opterećenje dnevnog rasporeda kako deci, tako i roditeljima i svaka porodica pronalazi neki vlastiti mehanizam koji će primeniti kako …

Opširnije »

Online sa psihoterapeutom

Online psihoterapija

Autor: Iva Kisić Poslednjih par godina veoma je popularna online psihoterapija. Ovaj vid psihoterapijskog rada naročito je popularan među mladima. Savetovanje putem skajpa, vibera ili emaila, samo su neki od načina da klijent dobije stručnu podršku i pomoć. Online savetovanje i online psihoterapija poznati su jos i kao “e-therapy”, “e-counseling” …

Opširnije »

Sistemska individualna terapija

Psihoterapija

Autor: Iva Kisić Sistemska porodična psihoterapija je poznati psihoterapijski modalitet koji se bavi problemima i teškoćama ljudi u kontekstu njihovih odnosa sa značajnim osobama u njihovim životima. Pa je tako fokus terapije, u radu sa porodicom ili parom, na odnosima, relacijma i interakcijama koje članovi porodice/par međusobno ostvaruju. Sistemska terapija, …

Opširnije »

Dete na psihoterapiji

Decija psihoterapija

Autor: Branka Mitrović Josipović Često me pitaju o tome kako funkcionišu psihoterapijski susreti  sa decom kao klijentima, koji je njihov učinak, koliko su deca svesna šta se dešava na seansi.. Prvenstveno, treba imati na umu da kada je u pitanju psihoterapija odraslih radite sa punoletnim, odraslim i odgovornim klijentom. U radu …

Opširnije »

Porodična psihoterapija i razvod

Porodica

Autor: Kristina Brajtigam Sistemska porodična terapija je vrsta psihoterapije čiji je fokus odnos među ljudima, njihova međusobna interakcija posmatrana kroz određenu, ljudima svojstvenu dinamiku i obrasce ponašanja. Osnovna karakteristika ovog modaliteta je promena interakcija članova porodice u cilju otklanjanja teškoća koji ometaju funkcionisanje te porodice u celini. Sistemski pristup porodici podrazumeva …

Opširnije »

Dečji svet emocija

Deca

Autor: Kristina Brajtigam Od trenutka kada dete dođe na svet, bilo da se govori o dečaku ili devojčici, pred njim se nalazi jedna specifična dimenzija, za njih poseban svet, svet emocija. Ova tema je odvajkada bila predmet interesovanja brojnih stručnjaka, kao što je i danas, ali i tema podjednako važna svakoj …

Opširnije »

Kako izgleda moderan narcis?

Moderan Narcis

Autor: Dragana Ivanović U svojoj knjizi “The heart of Man” Erih From upotrebljava pojam narcizma veoma široko: za sve oblike “taštine”, “samodivljenja”, “samozadovoljstva” i “samouveličavanja” pojedinca, do svih oblika parohijalizma, etničkih i rasnih predrasuda, te fanatizma grupa. Drugim rečima, From koristi ovaj termin kao sinonim za “asocijalni” individualizam koji po njegovom …

Opširnije »

Šta čini interpersonalne odnose?

Ruke

Autor: Dragana Ivanović U prirodi čoveka kao socijalnog bića je da se nalazi u neprestanoj potrazi za komunikacijom s ostalim ljudima. Svi imamo neke lične potrebe koje mogu biti zadovoljene samo uspostavljanjem odnosa sa drugima. S drugim ljudima udružujemo svoje napore kako bi postigli neke zajedničke ciljeve – to nas …

Opširnije »